Industriële beveiligingen:

Atrolight, Enduro II, Atrospot-producten en Atrotube-buismarkerkingen zijn onderworpen aan industriële bescherming door nationale INPI-octrooien en Europese “ontwerpen en modellen” bescherming.

De vennootschap Atropa zal haar rechten doen laten gelden bij de bevoegde rechtbanken tegen elk bedrijf die deze industriële bescherming niet respecteert.