Kwaliteitshandvest en garanties

HET KWALITEITSCHARTER VAN ATROPA

► Kwaliteitsapparatuur gemaakt in Frankrijk.

► Een snelle en efficiënte service na verkoop en assistentie via telefoon of e-mail.

►Innovatieve en state-of-the-art apparatuur tegen de beste prijs.

De elektronische apparaten bestemd voor de visserij die wij op de markt brengen, zijn ontworpen en volledig door ons in Frankrijk vervaardigd met de beste elektronische of mechanische componenten die op de markt verkrijgbaar zijn

VERVAARDIGINGSNORMEN

Onze producten voldoen aan de Europese productienormen en richtlijnen.

De radiotransmissietoestellen die we op de markt brengen, voldoen ook aan de geldende voorschriften die zijn opgesteld door de instantie die het gebruik van radiofrequenties regelt.

GARANTIE :

Spot-tube en Spot-Fen X apparaten hebben een garantie van 3 jaar, onderdelen en arbeid. Uitgesloten van deze garantie zijn de gele schuimrubberen ringen en de apart verkrijgbare plastic accessoires die een garantie van 1 jaar hebben.

Atrotubes en hun accessoires hebben een garantie van 1 jaar, onderdelen en arbeid. De vervorming van de buizen ten gevolge van met name een opslagprobleem na verkoop is uitgesloten van deze garantie.

De Atrocarp Enduro II, Emag MK1, Spy II, Nemo besturingseenheden, hun accessoires hebben een garantie van 5 jaar, onderdelen en arbeid.

De garantie voor batterijen die als accessoires worden verkocht, valt onder de garantie van de fabrikant van deze batterijen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE GARANTIE:

De apparaten die we op de markt brengen, zijn gedekt door een garantie, onderdelen en arbeid, bij retour voor reparatie naar het atelier, zijn de verzendkosten op kosten van de klant, de duur van de reparatie varieert naargelang het type apparaat. De duur van de garantie is gespecificeerd voor elk apparaat (zie hierboven).

Onze producten zijn gegarandeerd vanaf de levering, vrij van materiaal- of fabricagefouten en voldoen aan de kenmerken die voorkomen in onze technische instructies die van kracht zijn op het moment van levering. Deze garantie is strikt beperkt tot de vervanging of reparatie, naar onze keuze, van de defecte goederen of onderdelen die tijdens de genoemde garantieperiode aan ons zijn geretourneerd. De garantie is niet van toepassing op goederen of onderdelen die van nature versleten zijn of die het voorwerp zijn geweest van onjuist gebruik, nalatigheid, interventie, reparatie, wijziging, ongeval of een elektrische overspanning die verband houdt met het gebruik van batterijen met een te hoge spanning.

De aansprakelijkheid van de verkoper is strikt beperkt tot de hierboven gedefinieerde verplichtingen en er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoper niet aansprakelijk zal worden gesteld, dus aansprakelijk is voor enige schadevergoeding jegens de koper, voor enige directe of indirecte schade, zoals ongeval aan personen, schade aan goederen gescheiden van het onderwerp van de verkoop/het contract, enz. Claims voor niet-conforme goederen, met name mechanisch en elektrisch, moeten binnen 7 dagen na levering schriftelijk worden ingediend. Er mogen geen goederen worden geretourneerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper van Atropa en er worden geen claims aanvaard of creditering gegeven voor geretourneerde goederen zonder een dergelijke schriftelijke toestemming.

Alle onderdelen die naar Atropa worden teruggestuurd, moeten door de koper gefrankeerd worden verzonden.

Atropa Technologie behoudt zich het recht om extra kosten aan de koper in rekening te brengen indien deze een product retourneert zonder voorafgaand akkoord en indien wordt aangetoond dat dit product geen enkele storing vertoont.

Atropa Technologie behoudt zich het recht om de kenmerken van haar apparaten zonder voorafgaande kennisgeving te mogen wijzigen.