Juridische mededeling

Gebruiksvoorwaarden van de website :

Voordat u de site www.atropa-technologie.com gebruikt, raden wij u aan onze gebruiksvoorwaarden te lezen die vallen onder de  in Frankrijk geldende wetgeving . Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en gebruik van de site en de inhoud ervan (zoals hieronder gedefinieerd), informatie, aanbevelingen en/of diensten die deze aan u levert. Door de site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, afgezien van enige andere wet- of regelgeving die van toepassing zijn op de site en het internet.

 

Inhoud :

De site www.atropa-technologie.com is eigendom van en wordt beheerd door SARL ATROPA Technologie, geregistreerd in het Handelsregister van Draguignan (83)
Siretnummer : 438 907 818 00027
Btw-nummer : FR70438907818
Aandelenkapitaal : 8000 €
Adres : 265 Zone Artisanale les Vallons – F-83630 Bauduen
Tel : vul het contactformulier in en stuur het op en u ontvangt ons telefoonnummer
Manager : Daniël C.
Site-ontwerper : Andrea en Daniel C.

 

Waarschuwing :

Alle inhoud die op de site wordt gepresenteerd of weergegeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video’s, foto’s, afbeeldingen, muziek, illustraties en software/documenten in downloads, is eigendom van Atropa Technologie en/of haar inhoudaanbieders. Alle elementen van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het algemene ontwerp en de inhoud, worden beschermd door handelsimago, auteursrecht, handelsmerk en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Afgezien van enige schriftelijke overeenkomst of licentie verleend door Atropa Technologie of de ontwerper van de hierboven genoemde site, mag geen enkel deel of element van de website of de inhoud ervan op welke manier dan ook worden gekopieerd of opnieuw verzonden en de site, de inhoud en, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen , blijven alle rechten die daarop betrekking hebben het exclusieve eigendom van Atropa Technology.

 

Auteursrechten :

Het copyright van alle inhoud op de site blijft eigendom van Atropa Technologie. Tenzij anders aangegeven in specifieke documenten op de site, bent u geautoriseerd om documenten weer te geven, te bespreken, af te drukken en te downloaden, en video’s te bekijken die u op de site vindt, uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. U mag geen van de materialen wijzigen en u mag de inhoud niet kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. Behalve zoals toegestaan ​​door de auteursrechtwetgeving, mag u geen inhoud hergebruiken zonder voorafgaande toestemming van Atropa Technologie. Het gebruik van dit materiaal op een andere website of netwerkcomputeromgeving is verboden. U mag geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen die u op de site aantreft, verwijderen.

Evenals het gebruik van de geregistreerde handelsmerken van Atropa Technologie op een andere internetsite of netwerkcomputeromgeving, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van de site op een externe internetsite of het creëren van links, hyperteksten, tussen de site en een andere internetsite is verboden zonder schriftelijke toestemming van Atropa.

 

Beperking van aansprakelijkheid :

Atropa Technologie, haar beheerder en de ontwerper van de site wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of de onmogelijkheid om deze correct te gebruiken, met inbegrip van schade veroorzaakt door computervirussen. Het gebruik van de site is op eigen risico.

Vertrouwelijkheid en privacybeleid :

Atropa Technologie slaat geen persoonsgegevens op. Er is geen abonnement op een nieuwsbrief.

Atropa Technologie behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Site-host : online.net

Nederlandse vertaling : Pieter & Brigitte